We doen het gewoon samen!

Senior Support richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid, met als gevolg een duurzaam effect op de veerkracht en kwaliteit van het leven van kwetsbare senioren. Dit kunnen we niet alleen, dat doen we samen!

In de afgelopen jaren is Senior Support, naast de contracten met de verschillende gemeenten, ook samenwerkingsverbanden aangegaan met verschillende zorggerelateerde organisaties binnen de regio.

Senior Support werkt samen met:

 • Praktijkondersteuners, huisartsen
 • Zorgorganisaties
 • Casemanagers
 • Sociale teams van de gemeentes
 • Steunpunten mantelzorg
 • Cliëntondersteuners
 • Thuiszorgorganisaties
 • Verpleeg en verzorgingshuizen
 • Diverse netwerken
 • Zorgbemiddelaars
 • GGZ instellingen
 • Mentoren
 • Bewindvoerders
 • Mantelzorgmakelaars

Casemanagers

Senior Support werkt nauw samen met de casemanagers in de regio. Het gezamenlijk doel is tenslotte senioren langer vitaal, prettig en veilig in hun eigen huis te laten wonen, zodat de mantelzorg voor familie en dierbaren blijft te overzien en de zorg goed wordt geregeld.

Thuiszorg

Ook grote thuiszorgorganisaties doen regelmatig een beroep op Senior Support. De thuiszorg heeft in toenemende mate last van een personeelstekort en een hoog ziekteverzuim door de hoge werkdruk. Dit vraagt om een nauwere samenwerking tussen formele en informele zorg. Wij zorgen voor de ondersteuning, waar een thuiszorgorganisatie vaak niet aan toe komt of als verlengstuk van, bijvoorbeeld bij het bieden van overzicht een structuur of maaltijdvoorziening. Op deze manier werkt Senior Support graag samen met de thuiszorgorganisaties, waardoor we gezamenlijk nog meer senioren op een goede manier kunnen helpen.

Verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Senior Support wordt vaak benaderd door verpleeghuizen om het welzijn van bewoners, zonder mantelzorgers, te verbeteren. Meer persoonlijke aandacht en bijvoorbeeld begeleid vervoer naar afspraken buitenshuis. Niet altijd zijn er voldoende mantelzorgers of vrijwilligers. Doordat we zichtbaar zijn in de regio zorgen we samen voor een prettige leefomgeving voor bewoners.

Sociaal teams

Senior Support werkt sinds 2016 samen met de gemeenten Zeist, De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede voor begeleiding individueel basis en gespecialiseerd (ook als er een GGZ instelling actief betrokken is of als Veilig thuis is ingeschakeld). We beoordelen per client en casus of we de juiste mensen kunnen inzetten en leveren altijd maatwerk. We werken nauw samen met de medewerkers van de sociale teams, waarbij het belang van de client altijd voorop staat. Wij gebruiken hiervoor de methodiek thuisbegeleiding.

Dienstverlening op maat

De dienstverlening van Senior Support start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij de cliënt thuis. In dit gesprek wordt samen met cliënt en mantelzorger(s) gekeken wat er nodig is. En hoeveel uur begeleiding per week wenselijk of noodzakelijk is.

Begeleiding via de Wmo

Senior Support ontvangt van de gemeente een beschikking met een opdracht voor begeleiding bij een cliënt thuis. Het kennismakingsgesprek vormt samen met de opdracht van de gemeente de basis voor begeleiding, in een opgesteld plan staan de beginsituatie en doelen per leefdomein beschreven. Onze Supporters zijn gekwalificeerde begeleiders en  voldoen aan alle eisen gesteld door de Wmo.

Begeleiding via de Wlz

De begeleiding van Senior Support kan worden ingezet via de Wlz Zorg in Natura (ZIN) of via een Persoonsgebonden budget (PGB). Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt.

Na het eerste kennismakingsgesprek stellen we een van onze Supporters aan de cliënt voor. Onze ervaren Supporters werken vanuit hun hart en hebben affiniteit met senioren. Het merendeel van onze begeleiders is van middelbare leeftijd. De cliënt krijgt te maken met één vast gezicht of één vast team. Iedereen is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een VOG.

Contact

  Aanhef:
  Naam: *
  E-mail: *
  Telefoon:

  U kunt ons ook direct bereiken van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.30 uur. Telefoonnummer: 0343-758737.

  Senior Support is gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en richt zich op de regio Zeist, Den Dolder, Bosch en Duin, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk, de Bilt en Bilthoven. Maar ook wanneer u iets verder weg woont kunnen we u van dienst zijn.

  Veelgestelde vragen