Privacy Policy

Senior Support verwerkt persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze afdoende beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Senior Support heeft privacy hoog in het vaandel staan en vindt het daarom belangrijk om transparant te zijn hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Senior Support verwerkt uw persoonsgegevens alleen in de volgende gevallen:

  • Wanneer u schriftelijk toestemming heeft gegeven.
  • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.

Senior Support zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor begeleidingsdoelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Senior Support gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die daartoe geautoriseerd zijn en slechts voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Na uw toestemming kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met overige betrokken zorgverleners en in voorkomend geval het sociaal domein.

U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken of in te zien conform de geldende regels van algemene verordening gegevensbescherming (AVG).