Kan de hulp van Senior Support ook via een Persoonsgebonden budget (PGB) worden ingezet?

Uiteraard is dit ook mogelijk. Voor meer informatie is het handig hierover telefonisch contact op te nemen.

Waar staat Wmo voor?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact opnemen met de gemeente.
U kunt bij de gemeente terecht voor:
- Huishoudelijke hulp
- Woningaanpassingen en vervoer
- Ondersteuning voor mantelzorgers, bijvoorbeeld door vervangende zorg of ondersteuning
- Individuele begeleiding
- Dagbesteding en kortdurend verblijf

U vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. Senior Support wordt ingeschakeld nadat u een beschikking van de Wmo hebt ontvangen.

Hoe vraag ik deze extra hulp aan?

Dit gaat heel gemakkelijk en snel. Wij staan u telefonisch te woord op werkdagen van 9:00 tot 17:30 uur via 0343-758737. Wij komen graag langs om te bespreken hoe we u kunnen helpen. Een kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Neem dan ook gerust contact met ons op.

Hoe vraag ik begeleiding aan?

De ondersteuning van Senior Support vraagt u makkelijk en snel aan.Wij staan u telefonisch te woord op werkdagen van 9:00 tot 17.30 uur via 0343-758737. We komen graag bij u langs om te bespreken hoe we u kunnen helpen. Een kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en kostenloos. Neem gerust contact met ons op.

Hoe komt het dat de tarieven van Senior Support lager zijn dan bij soortgelijke organisaties?

Senior Support is een platte organisatie met weinig overheadkosten. Hierdoor kunnen we de kosten laag houden. Senior Support werkt uitsluitend samen met gekwalificeerde mensen. Alle begeleiders hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zoeken zorgvuldig uit wie er bij de cliënt en hulpvraag past. Wanneer de zorg intensiever wordt zorgen we voor een vast team. Senior Support biedt naast zekerheid hoge kwaliteit. Na de ‘match’ blijft Senior Support altijd bereikbaar voor advies en begeleiding. U hoeft hiervoor geen abonnement af te sluiten. Ons advies hoort bij de service.

Biedt Senior Support ook begeleiding via de Wet langdurige Zorg (Wlz)?

Jazeker, we hebben met de meeste zorgaanbieders in de regio een contract waardoor we begeleiding kunnen bieden. Vaak wordt deze begeleiding ingezet om de thuisperiode tot de verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis te overbruggen. Deze begeleiding wordt betaald vanuit uw Wlz indicatie. U betaalt alleen een eigen bijdrage via het CAK.

Biedt Senior Support begeleiding via de Wmo?

Ja, Senior Support heeft een contract bij de gemeente en mag daardoor individuele begeleiding aanbieden. Dit wordt ook wel ambulante begeleiding genoemd. Senior Support factureert dan rechtstreeks aan de gemeente, u ontvangt geen factuur en betaald slechts een kleine eigen bijdrage aan het CAK. Het maximale tarief is € 19,00 per maand.

Wat kost een Supporter?

De kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Deze kosten worden echter vaak gedeeltelijk betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), via de Wet langdurige zorg (Wlz) of particulier. De particuliere kosten zijn vaak fiscaal aftrekbaar onder de noemer extra gezinshulp, waardoor de werkelijke kosten 19,2% tot 49,50% minder zijn.

Wat mag een Supporter van Senior Support doen?

Een thuishulp van Senior Support mag helpen bij niet-medische ondersteuning, zoals: maaltijdondersteuning, boodschappen doen, licht huishoudelijk werk, persoonlijk begeleid vervoer, slaap- en waakdiensten. Eigenlijk alles waar een zoon of dochter (mantelzorger) u ook bij zou kunnen helpen.