Als u niet tevreden bent!

U heeft een klacht wanneer u aangeeft ontevreden te zijn over Senior Support of een van de Supporters.

Klachten kunnen o.a. gaan over:

  • Meningsverschillen over de begeleiding en/of het begeleidingsplan;
  • De manier waarop de Supporter met u (of anderen) is omgegaan;
  • Schending van de privacy.

Wat te doen bij een klacht?

Bel ons of bespreek de klacht met de Supporter; maak hiervoor een afspraak, zodat u uw klacht op een rustig moment kunt bespreken. Uiteraard mogen (betrokken) mantelzorgers hierbij aanwezig zijn. Dit gesprek heeft tot doel te komen tot een oplossing van de klacht.

Bespreekt u uw klacht liever met een onafhankelijke vertrouwenspersoon? Dat kan via José van Brienen, zij is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Zij kan u begeleiden in het gesprek of u verwijzen naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Telefoon 0343-758737 of contact@senior-support.nl

Uiteraard kunt u uw klacht ook schriftelijk rechtstreeks indienen bij een externe, onafhankelijke klachtenfunctionaris; schrijf hiervoor een brief of e-mail en vermeld:

  • uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres, of van degene die u helpt bij het maken van de brief;
  • de naam, adres en telefoonnummer van Senior Support en de persoon over wie u een klacht indient;
  • een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht heeft;
  • de reden waarom u hier een klacht over heeft;
  • een beschrijving over wat u al heeft ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen;
  • de datum waarop u de klacht indient.

Het adres van de klachtenfunctionaris is Klachtenportaal Zorg, Westeinde 14a, 1601 BJ te Enkhuizen.
Het mailadres is info@klachtenportaalzorg.nl.

De klachtenfunctionaris helpt u om samen met de Supporter een oplossing te vinden. De klachtenfunctionaris is gratis voor u. De klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over verschillende andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht.

Deze fase is de bemiddelingsfase, met als doel te komen tot een oplossing van uw klacht en herstel van de relatie. Belangrijk in de procedure is de laagdrempeligheid, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de klachtenfunctionaris en de inzet van u en de begeleider.

Wat te doen bij een geschil?

Komt u er na het indienen van een klacht en bemiddeling van een klachtenfunctionaris niet uit met de begeleider, dan heeft u een ‘geschil’.

U kunt met uw klacht terecht bij een geschillencommissie. Senior Support is aangesloten bij Stichting Geschilleninstantie KPZ. Het adres is Postbus 222, 1600 AE Enkhuizen.

Het mailadres is secretariaat@geschillencommissiekpz.nl

Senior Support moet zich houden aan de uitspraak van de geschillencommissie. Heeft u schade geleden? Dan kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen. De geschillencommissie is bevoegd om een schadevergoeding tot € 25.000 toe te kennen. In het geschillenreglement van de geschillencommissie staat het exacte maximum bedrag.

Landelijk meldpunt zorg: hulp en advies bij klachten

Het Landelijk Meldpunt Zorg geeft advies en informatie over de afhandeling van klachten. Zij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Ze informeren u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen. Ook beantwoorden zij uw vragen en helpen u met praktische tips. Ernstige klachten geeft het Landelijk Meldpunt Zorg door aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op de website van het Landelijk Meldpunt Zorg leest u hoe u contact met het meldpunt kunt opnemen.