Thuis blijven wonen met hulp op maat

Zorgeloos zelfstandig blijven wonen, dat is de wens van iedereen. Soms is daar thuishulp of aanvullende mantelzorg bij nodig. Met één of meer bekende gezichten vanuit Senior Support hoeft er minder beroep te worden gedaan op mantelzorgondersteuning door naasten en ontstaat er meer ruimte voor hun welzijn.

Op basis van de hulpvraag en wensen van de senior en mantelzorger(s), selecteren wij een Supporter die hulp aan huis komt bieden. Als er intensievere steun nodig is, schakelen wij een klein team in. Maatwerk en een persoonlijke klik vormen samen het uitgangspunt voor onze thuisbegeleiding. Onze Supporters helpen bij het thuis blijven wonen en zorgen voor gemak en gezelschap. Betrokkenheid en aandacht staan daarbij centraal.

Mogelijkheden in mantelzorgondersteuning

U kunt de aanvullende of vervangende mantelzorg van Senior Support op verschillende manieren aanvragen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Onze diensten worden vergoed uit het budget van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) of via een persoonsgebonden budget (pgb).

De klant ontvangt geen rekening van Senior Support voor de geboden ondersteuning en begeleiding, wel betaalt hij of zij een eigen bijdrage aan het CAK. Een andere mogelijkheid is onze thuisservice op particuliere basis aan te vragen. U kunt deze thuisbegeleiding en -ondersteuning dan aftrekken van uw inkomstenbelasting onder de noemer ‘Extra gezinshulp’.

hulp aan huis door samen te koken

Klanttevredenheidsonderzoek thuisbegeleiding

Bij Senior Support staat het bieden van de beste thuishulp voor al onze senioren centraal. Dagelijks zetten wij ons in om hen op een prettige manier zelfstandig te laten wonen.

Jaarlijks doen wij een klanttevredenheidsonderzoek waaruit steeds blijkt hoe tevreden onze senioren zijn. Dankzij uw waardevolle tips kunnen wij onze hulp aan ouderen verder verbeteren en u het komend jaar nog beter van dienst zijn. In 2023 hebben we maar liefst een 9 mogen ontvangen!

Samenwerkingspartners

ISO 9001 gecertificeerd

Een van onze doelen is het jaarlijks verhogen van de kwaliteit in de processen van onze organisatie. Dit streven heeft geleid tot de implementatie en verfijning van ons managementsysteem, volledig in lijn met de ISO 9001:2015 standaarden.

Door dit managementsysteem borgen we continue verbetering van kwaliteit zodat wij nog beter persoonlijk maatwerk in thuisbegeleiding van senioren kunnen leveren. De directie zorgt ervoor dat de beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt geëvalueerd en eventueel wordt herzien.

Ondersteuning voor senioren

U heeft behoefte aan hulp aan huis en gezelschap. Wij staan voor u klaar en kunnen u snel helpen. Uw wens is de basis voor persoonlijke thuisbegeleiding op maat.

Ondersteuning voor mantelzorgers

U wilt het beste voor uw naaste maar u heeft ondersteuning nodig om de mantelzorg rond te krijgen. Vraag aanvullende of vervangende mantelzorg aan bij Senior Support. Wij denken met u mee en bieden maatwerk voor senioren.

Belangrijk voor professionals

U bent op zoek naar individuele en reguliere begeleiding van een cliënt. Senior Support biedt uiteenlopende diensten voor ouderen, waaronder dementiezorg, begeleiding en gezelschap. Samen zoeken we naar de beste oplossing, want Senior Support ontzorgt.