Thuiswonen zonder zorgen

Zorgeloos thuiswonen, dat is de wens van iedereen. Soms is daar wat extra hulp bij nodig. Met één of meer bekende gezichten vanuit Senior Support hoeft u minder een beroep te doen op uw naasten en ontstaat er meer ruimte voor hun welzijn. Op basis van uw wensen en vragen selecteren wij een Supporter die bij u past. Mocht u intensievere steun nodig hebben dan schakelen wij een klein team in. Onze Supporters helpen u bij het zelfstandig thuis wonen en zorgen voor gemak en gezelligheid.

Mogelijkheden

U kunt Senior Support op verschillende manieren inschakelen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Onze diensten worden vergoed uit het budget van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) of via een Persoonsgebonden Budget (PGB). De cliënt ontvangt geen rekening van Senior Support, wel betaalt hij of zij een eigen bijdrage aan het CAK. Een andere mogelijkheid is ons op particuliere basis in te huren. U kunt onze diensten dan aftrekken van uw inkomstenbelasting onder de noemer ‘Extra gezinshulp’.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Bij Senior Support staat het bieden van de beste ondersteuning voor al onze cliënten centraal. Dagelijks zetten wij ons in om senioren op een prettige manier thuis te laten wonen. Jaarlijks doen wij een cliënttevredenheidsonderzoek waaruit steeds blijkt hoe tevreden onze cliënten zijn. Dankzij uw waardevolle tips kunnen wij onze diensten verder verbeteren en u het komend jaar nog beter van dienst zijn.

ISO 9001 gecertificeerd

Een van de doelen die we ons in 2020 stelden was het verhogen van de kwaliteit in de processen van onze organisatie in 2021. Om zorg te dragen dat er kan worden voldaan aan de eisen en wensen van de klant is inmiddels het management systeem geïmplementeerd en verbeterd conform de vereisten van ISO 9001:2015. Door dit managementsysteem borgen we continue verbetering van kwaliteit zodat wij nog beter aan de behoeften van onze cliënten kunnen voldoen.

De directie zorgt ervoor dat de beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt geëvalueerd en eventueel wordt herzien.

Voor senioren

U heeft behoefte aan ondersteuning in uw thuissituatie. Wij staan voor u klaar en kunnen u snel helpen. Uw wens is altijd ons uitgangspunt.

Voor mantelzorgers

U wilt het beste voor uw naaste maar het lukt niet meer om alle zorg rond te krijgen. Of de mantelzorg valt u te zwaar. Senior Support denkt met u mee en zorgt voor aanvullende en passende mantelzorg.

Voor professionals

U bent op zoek naar passende ondersteuning voor een cliënt. Samen zoeken we naar de beste oplossing, want Senior Support ontzorgt.